Rss

E-Book Pilihan

Menyingkap Mitos WahhabiMenyingkap Mitos WahhabiPenulis: Haneef J. Oliver.

Lihat eBook

Tata Cara Sujud SahwiTata Cara Sujud SahwiPenulis: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimi rahimahullah...

Lihat eBook

Sifat dan Karakteristik Ekstrimis KhawarijSifat dan Karakteristik Ekstrimis KhawarijPenulis: Syaikh Adil bin Ali al-Furaidan

Lihat eBook

Selamat Datang di Maktabah Raudhah al-Muhibbin.

Dipersilahkan untuk memakai dan menyebarluaskan materi Maktabah tanpa merubah isi serta tidak untuk tujuan komersil.

Semoga bermanfaat, barakallahu fikum

Kamis, November 29, 2007

Dapatkan Hak-Hakmu Wahai Muslimah


Judul Asli : Al-Intishaar li Huquuqil Mu'minaat
Penulis: Ummu Salamah As-Salafiyyah
Penterjemah: Abdul Ghoffar EM
Halaman: 248; 15,5 cm c 23,5 cm Soft Cover
Penerbit: Pustaka Ibnu Katsir

Jika ada begitu banyak buku yang membahas tentang kewajiban muslimah dalam berbagai aspek kehidupan, maka buku ini termasuk yang terbilang jarang dan istimewa karena membahas tentang hak-hak kaum muslimah yang kini banyak diabaikan. Dibahas dengan lugas disertai dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta atsar shahih dari sahabat dan generasi salaf, buku ini menyajikan bacaan yang sarat makna, dan bernilai lebih.

Buku ini tidak saja diperuntukkan bagi muslimah, tetapi juga oleh kaum pria, agar dapat mengetahui, memahami dan memenuhi hak-hak wanita di dalam keluarganya, apakah itu sebagai anak, isteri, ibu, saudari atau bibi. Karena sesungguhnya wanita adalah amanah bagi kaum laki-laki, yang dengannya ditinggikan derajat laki-laki atas wanita karena kewajiban yang melekeat pada diri mereka yang tidak dibebankan kepada wanita. Seorang wanita muslimah yang terdidik dengan baik dan terpelihara hak-haknya, menjadi patner terbaik bagi kaum laki-laki, sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah (71) "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Copyright © 2010 Maktabah Raudhah Al-Muhibbin | Theme: Maktabah Online by Khayla